Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

Кафедра культурології Дипломна бота

за темою «РОЛЬ РЕЛІГІЇ І ВЛАСТІ У РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА МЕСОПОТАМІЇ »

Харків – 2010

ЗМІСТ

Вступ

Розділ I. Релігійні погляди і вірування людів Месопотамії

1.1 Функції міфу

1.2 Релігія та її функції

1.3 Хронологія історії Месопотамії

1.4 Релігійні вірування людів Межиріччя

Розділ II. Система влади серед людів Дворіччя Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа

Розділ III. Роль релігії і влади у розвитку мистецтва Месопотамії

3.1 Релігійні і міфологічні сюжети у культурній спадщині Месопотамії

3.2 Роль влади і постаті царя у мистецтві Межиріччя

Висновки

Перечень використаної літератури

ВСТУП

Актуальність теми. Слово «Месопотамія» у перекладі з грецької означає «Межиріччя». Це родюча равнина, яка знаходиться між двома Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа річками – Тигром і Євфратом.

Новітні наукові дослідження підтверджують, що район Межиріччя – один із тих, які був заселений з глибокої старовини. У цій місцевості виникли найперші, найстародавніші цивілізації з тих, які нам відомі [19, с. 10].

На цій території жили арійські і семітські племена, які засновували мі100 зі своїм устроєм, релігією і мистецтвом Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа. Згодом на цій території оформився складний культурно-етнічний комплекс.

Народи, що населяли Месопотамію і прилеглі до неї області, на які вона справляла вплив, мали, не зважаючи на всю їх відмінність, загальні риси. Їх вплив відчувається у різних частинах світу: Індії, архаїчній і класичній Греції, на більшій частині Європи і, природно Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, у самій Азії [21, с. 23].

Дві річки Межиріччя – Тигр і Євфрат – грали таку ж життєво важливу роль, як Ніл у Давньому Єгипті. Тому у всіх релігіях Месопотамії велике значення надавалося знакізму річок і особливо прісних вод.

Таке географічне положення сприяло розвитку у мешканців цього регіону працьовитості і заповзятливості. Річки Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа полегшували налагодження торгових зв'язків, але і відкривали дорогу завойовникам (полностью природно, що такий ласий шматочок землі не залишився без уваги інших людів) [17, с. 5].

Народи Межиріччя навчилися виживати у постійних війнах, вони були дуже законопокірними і старанними, если справа стосувалася пристрою їх суспільства. Їх релігії мали синтетичну Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа практичну мораль – поради для віруючих, як поводитися у цьому та іншому житті [12, с. 54; 17, с. 7].

Мешканці Месопотамії вірили у своїх богів, а також у те, що все, що розповідалося у їх міфах, було колись насправді.

Міф завжди був частиною і основою для розвитку культури будь-якого з людів нашої планети. Міфи існують Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа і у наш час. Витоки міфологічного мислення знаходяться у стародавніх культурах, таких як Шумер, Вавилон, Давній Єгипет, Стародавня Греція, Стародавній Рим. Цивілізація, що склалася у равнинах Тигра і Євфрату, є однією з найдавніших на Землі. Тому ми вважаємо актуальним проаналізувати міфологію, релігію і культуру Стародавньої Месопотамії як джерела Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа ідей, які потім були перейняті іншими народами і цивілізаціями аж до сучасного суспільства.

Аж до середини XIX ст. культурне життя людів, що колись населяли цю обширну частину земної кулі, залишалося майже зовсім невідомим людству. Відомості, почерпнуті з легендарних біблейських оповідей, так само як і описи стародавніх міст, зроблені грецьким Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа істориком V століття до н.е. Геродотом, були, по суті, єдиним джерелом знання.

Причиною цього була повна відсутність будь-яких зримих пам'яток стародавньої архітектури і мистецтва. Та наполегливі зусилля археологів увінчалися успіхом, і в XIX столітті мир був приголомшений грандіозністю археологічних відкриттів, зроблених у равнинах річок Тигр і Євфрат Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, а також у прилеглих до их районах [11, с. 44].

Розшифровка вченими клинописних символів була не менш важливою віхою в історії. Вона отдала можливість не тільки зрозуміти закони життя держав Передньої Азії, але і проникнути у чарівний світ стародавньої поезії, міфічних оповідей про богів і героїв [21, с. 52].

З середини XX століття археологи Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа просочились ще отдалі вглиб століть, відкривши доісторичну культуру Стародавнього Слету, яка була ще в VIII-V тис. до н.е. Так перед людством поступово, хоча далековато не повністю, вимальовувалася картина життя величавых стародавніх людів, чиї досвід і мудрість поклали початок багатьом нашим сучасним пізнанням, науковим і художнім уявленням Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа [11, с. 20].

Передня Азія не випадково іменується колискою людської цивілізації. Багато що з того, що оточує нас сразу і чим ми користуємося у повсякденному житті, існувало вже більше трьох і чотирьох тисяч років тому. У державах Стародавнього Дворіччя зародилися основи математичних знань, склалася десяткова система рахунку, встановилося поділення Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа годинного циферблату на 12 частин. Вивчення небесних світил перетворилося там на точну науку. Вавилонські жерці з великою точністю вміли обчислювати рухи планет, час оберту Місяця навколо Землі. Шумерські і вавилонські архітектори навчилися зводити високі башти, будувати не тільки плоскі перекриття, але і арочні конструкції, згодом перейняті стародавніми римлянами [4, с. 40].

Важливий Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа вплив на культурну спадщину справляла влада. Цар був посередником між богами і людьми. Для нього і знаті будували і оздоблювали палаці, складалися хвалебні та інші вірші і т.д.

Художня культура шумерів була достатньо високо розвинена. Їх архітектура і статуя відрізняються красою і художньою досконалістю. В Уруку був побудований комплекс священних споруд Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа-зикуратів, які стали центром духовної культури.

Історія культур Межиріччя, їх релігія дають приклад інтенсивного взаємовпливу, культурного спадкоємства, запозичень і спадкоємності між культурами.

Ступінь розробленості проблеми. Аж до ХIХ століття удобно єдиним джерелом інформації про культуру Стародавньої Месопотамії були праці Геродота – грецького історика, – датовані V століттям до Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа н.е. Археологічні розкопки, проведені у цих районах, дали дивовижні результати.

Темі, що вивчається, присвячено безліч книжек. Цією проблемою займалися Крамер С., Вуллі Л., Дияконов І., Чабб М., Чадвін М. та багато інших.

Метою даної роботи було вивчити міфологію, релігію, систему влади людів Месопотамії, а також прослідкувати, в яких художніх формах Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа вони проявлялися.

Для вирішення поставленої мети були поставлені наступні завдання :

- вивчити міфологічні і релігійні погляди мешканців Месопотамії у різні історичні проміжки часу;

- дослідити систему влади держав Месопотамії%

- знайти художні форми існування міфологічних, релігійних образів, а також вплив на художню культуру влади, яка існувала.

У зв'язку із цим об Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа'єктом нашого вивчення стали історія, міфологія і культура Месопотамії.

Предметом дослідження слугували міфи, релігійні погляди, система влади і пам'ятники культури Межиріччя.

Цивілізації Месопотамії до нашого часу залишаються загадкою, і тому представлялося цікавим проаналізувати існуючі у літературі дані про релігійні переконання і пов'язані з ними міфи цих стародавніх людів Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, систему керування країнами, а також ту культурну спадщину, джерелом якої вони стали.

РОЗДІЛ I. РЕЛІГІЙНІ ПОГЛЯДИ І ВІРУВАННЯ НАРОДІВ МЕСОПОТАМІЇ

Міф і релігія – це форми культури, які у ході історії проявляють глибинний взаємозв'язок. Релігія як така, припускає наявність певного світогляду і світовідчуття, які центруються на Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа вірі в незбагненне, божеств, джерело того, що існує. Релігійний погляд на світ і супутній йому тип світовідчуття спочатку складаються у межах міфологічної свідомості [1, с. 30].

1.1 Функції міфу

Міф є першою формою раціонального пізнання світу, його образно-символічним відтворенням і поясненням, яке вимагає певної поведінки у житті. Він створює можливість збагнення Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа світу як організованого цілого, виражає його у простій і доступній схемі, яка могла втілюватися у ритуальних діях як засіб підкорення незбагненного [7, с. 150].

Міфологічні образи вважаються такими, що реально існували або існують. Вони дуже знакічні, будучи продуктом поєднання плотсько-конкретного і понятійного моментів.

Міф також є засобом зняття соціокультурних суперечностей, їх Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа подолання. Міфологічні уявлення отримують статус релігійних не тільки через їх орієнтацію на незбагненне, але і завдяки їх зв'язку з ритуалами та індивідуальним життям віруючих [7, с. 152].

За самою своєю суттю міф – це одна з форм історії, і у цьому чи не головне, що відрізняє його від казки. Он має вдовольнити притаманну Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа роду людському потребу у власній ідентифікації та відповісти на виниклі питання про походження світу, життя, культури, відносин, що склалися між людьми і природою. Нрав відповідей на ці та інші запитання залежить від багатьох обстоятельств, але насамперед від стану самого суспільства та об’єму інформації, що знаходиться у його Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа розпорядженні.

Намагаючись пояснити скудність відомостей про минуле свого народу, мислителі Месопотамії висували гіпотези про природні катастрофи, які руйнували на їх землі все живе [8, с. 23].

1.2 Релігія та її функції

Якщо міфологія олюднює світ, упорядковує соціальну практику, підтримує життєві начала культури, то релігія виводить людину за рамки реальності. У цьому полягає її Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа головна відмінність, хоча міфологія і є неодмінним атрибутом будь-якої релігії. Ці дві сфери людської духовності ближче за останніх стоять одна до одної.

Визначень суті релігії так само багато, як і культури. З позиції сучасної філософії, слово «релігія» прогуляться від латинського слова «relegio» – благочестя, набожність, святиня. Виходячи з цього Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, релігія визначається як світогляд і світовідчуття, а так само відповідна поведінка, визначена вірою в існування Бога; відчуття зв'язаності, залежності і покірності у відношенні до таємної сили, яка дає опору і гідна поклоніння [24, с. 82].

У розумінні релігії як культурного явища важливу роль грає пояснення її походження і функцій. Ці Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа сюжети складають предмет особливого інтересу для соціології, психології і філософії релігії.

Релігію як цілісний соціокультурний парадокс вивчає спеціальна філософська дисципліна – релігієзнавство.

У соціології релігії існують дві провідні тенденції розуміння її суті. Одна сходить до французького філософа Е. Дюркгейму (1858-1917), який бачив у релігії систему колективних уявлень, які Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа сприяють об'єднанню суспільства, підтримці його цілісності. Інакше кажучи, як головна висувалася консолідуюча функція релігії [22, с. 144].

Інший напрям склався у межах «розуміючої соціології» під впливом ідей М. Вебера (1864-1920) і розглядав релігію як мотив соціальної дії, яка спрямовує активність людини у русло конкретних життєвих цілей: політичних, господарських, ідеологічних та інших. Так оформилося Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа розуміння цілеполагаючої функції релігії [22, с. 145].

Психологічний нюанс пошуку суті релігії концентрується і на компенсаторній функції. Релігія представляється методом заповнення людського безсилля перед природою, суспільством і відносно його самого. Вона сприяє внутрішній гармонізації особи і досягає цього у итогі емоційного розвантаження, катарсису (від грецького «katharsis» – очищення), містичного очищення душі Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа.

У філософському ключі, з погляду завдань духовного плану, релігія розуміється в нюансі її світоглядної, етичної функції. Вона сприймає (функція світобачення), объяснює (світобачення), оцінює (світовідношення) і забезпечує сенсами (сенсотворчість, етична функція) всю сукупність знань і значень, які виробляються у різних сферах діяльності [20, с. 30].

На відміну від міфічної свідомості релігія проводить упорядкування у Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа «вертикальному напрямі», духовно прославляючи все оцінюване, надаючи всьому особливе, сакральне значення. Цією процедурою задається особливий простір культури, полюса, центр якого локалізується у світі земному і мирі небесному. Сюди і поміщається людина з її головною життєвою проблемою, яка переживається як корінна внутрішня суперечність.

Філософія релігії формулює її як суперечність Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа між суттю, світом священного у людині і існуванням його на проявленому фізичному світі, де він потребує порятунку і захисту. У итогі для людини знижується значення емоційного відношення до зовнішнього світу, зайва довіра до нього і мирських спонук у цілому обмежується роль природи у свідомості людини. Головна увага Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа переноситься на якийсь вищий об'єкт, що виходить за рамки людського буття і розуміння [24, с. 201].

Кінцевою метою релігійних зусиль людини виступає його порятунок. Він розуміється як повне подолання несвободи і відчуження, мислимих як фізичне і моральне зло, і може виступати у самих різних формах. Наприклад, як віра у вище Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа дарування з боку Бога, як порятунок через церкву, у вигляді містичного одкровення або любовного благочестя, як моральне вдосконалення і обрядізм.

Філософське обґрунтування релігії дав Г.Ф.Гегель в трактаті «Філософія релігії», визначивши її як емоційний спосіб сприйняття людиною полностьюї ідеї, як самосвідомість божественного духу, Абсолюту, опосередковане людськими уявленнями, людським духом Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа [20, с. 52].

Релігія у своєму розвитку пройшла довгий і складний шлях формування. На первинних стадіях розвитку людського суспільства ствердилися релігійні вірування, в яких відображалося усвідомлення людей залежно від природних сил. Оскільки рівень розвитку був ще низьким, людина не відокремлювала для себя від природи і переносила на неї відносини, що Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа складаються у первісній общині. Не розуміючи сущность багатьох природних явищ, будучи перед ними безсила, людина мала відчуття ужасу перед цими явищами – таємничими силами, намагаючись знайти спосіб дії на их.

Об'єктом релігійних відносин, що визнаються святинею, спочатку був будь-який існуючий предмет, тварина, які наділялися надчутливими властивостями. Їм Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа вклонялися, він ставав фетишем. Оскільки людині хотілося, щоб предмет поклоніння надавав потрібні їй дії, то отримала розвиток колдунія, виникли чаклунські обряди, заклинання. Так виникла віра у те, що душа існує самостійно, окремо від тіла. Така віра називається анімізмом. Тому подальший розвиток релігійних відносин зумовив ділення світу на два – такового, що Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа реально існує і потойбічного, надприродного [24, с. 141].

Пізніше виникли і сформувалися складніші релігійні системи – релігії світового рівня (буддизм, християнство, іслам).

Таким чином, у міру ускладнення суспільного організму, його матеріальної і духовної культури ускладнюються і самі релігійні системи, утворюючи своєрідну підсистему цінностей.

1.3 Хронологія історії Месопотамії

За деякими джерелами, перші мешканці з'явилися Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа у Месопотамії 40 тисяч років тому у передгір’ях Загросу, а приблизно 7 тисяч років тому пространна равнина між Тигром і Євфратом була заселена племенами, які спустилися з навколишніх гір [16, с. 25].

Розвиток цивілізації і культури у Межиріччі пов'язують з поселенням на цих територіях шумерів, які поступово асимілювалися з Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа тими племенами, які жили здесь раніше.

Хронологія історії Месопотамії наведена у табл. 1 [17, с. 102-104].

Таблиця 1 Етапи історії людів Межиріччя

Часовий проміжок Назва періоду Опис періоду
6000-5500 рр. до н.е. Хассуна-Самарра Повністю складається культура землеробського скотарства
5500-4500 рр. до н.е. Халаф
4500-3500 рр. до н.е. Убейдська культура Була поширена на всій території Месопотамії. Характерне Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа створення першої системи зрошувальних каналів, наявність храмових споруд, якісної кераміки, використання металу, а також винахід гончарного круга
3500-3100 рр. до н.е. Урукський період Концентрація населення у містах, виникнення державності і приватної власності. Винахід клинописної писемності
3100-2800 рр. до н.е. Протописемний період (Джемдет-Наср) Поява кам'яної скульптури, іншого стилю кераміки
2800-2371 рр. до н.е. Ранньодинастичний період
2371-2200 рр Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа. до н.е. Аккадський період Панування Аккадської держави у всій Месопотамії. Об'єднання країни під час правління царя Саргона Величавого
2200-2006 рр. до н.е. Період заворушень и панування гутієв Панування гутієв
2006-1794 рр. до н.е. III Династия Ура Панування III Династії Ура у всій Месопотамії. Будівництво зикуратів в Урі, Уруку, Ереду, Ніппуре при Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Ур-намму. Гудеа з Лагаша
2003 р. до н.е. Закат Шумерської цивілізації Захоплення еламітами Ура
2006-1794 рр. до н.е. Династія Ісина Панування династії Ісина
1895-1595 гг. до н.э. Давньовавилонський період Панування I вавилонської династії. Підйом Вавилона при царі Хаммурапі. Захоплення Вавилона ассирійцями і правління ранніх царів Ассирії
1595-1200 рр. до н.е. Касситський період Розділення Вавилонії й Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Ассирії
ХIV-ХII ст. до н.е. Перша ассирійська імперія
Х-VII ст. до н.е. Новоассирійська імперія Захоплення Вавилона Синаххерибом (689 р. до н.е.)
626-539 рр. до н.е. Нововавилонське королевство До його складу увійшли Месопотамія, Сирія, Фінікія і Палестина. Найвищий розквіт Вавилону, пов'язаний з правлінням царя Навуходоносора II. Період закінчується захопленням Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Вавилона персами на чолі з Киром
539-331 рр. до н.е. Панування династії Ахеменідів
331-126 рр. до н.е. Грецьке панування Захоплення Вавилону Олександром Македонським, який пройшов ритуал посвячення у вавилонські царі
126-115 рр. до н.е. Парфянське панування
С 115 р. до н.е. Закат Вавилону Згасання Вавилону аж до епохи його захоплення арабами у VII ст Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа.

Як видно з таблиці, у Месопотамії одне королевство змінювалося іншим. У певні тимчасові періоди територію завойовували і правили різні народи. На зміну Шумеру прийшли Вавилон і Ассирія, після чого Межиріччя підпало під грецьке правління. А у VII ст. до н.е. цю територію завоювали араби.

1.4 Релігійні вірування людів Межиріччя

Релігія Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа і мистецтво мають загальні витоки, коріння. Витоки мистецтва у людській практиці, у тій її сфері, де знаходить свій прояв людська ініціатива, бо свобода творчості є виразом трудової діяльності, яка розвивається і заглиблюється, в процесі і итогі якої людина створює знаряддя праці, освоює навколишній світ, заглиблює спілкування з подібними до для Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа себя, реалізує для себя, свої можливості, естетично освоює світ.

Витоки релігії знаходяться також у людській практиці, але у тій її сфері, яка відображує несвободу, залежність людини від навколишнього світу. Саме тоді у нього з'являється бажання вдатися до допомоги інших, могутніших, ніж він сам, сил. Звідси виникли колдунія, фетишизм Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа та інші первісні вірування. Але у первісному суспільстві колдунія і мистецтво виникли одночасно, зливаючись і переплітаючись один з одним.

Релігія Месопотамії у всіх її головних моментах була створена шумерами. З часом аккадські імена богів почали замінювати шумерські, а уособлення стихій поступилися місцем зоряним божествам. Місцеві боги могли також очолювати пантеон Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа того або іншого регіону, як це сталося з Мардуком у Вавилоні або Ашшуром у столиці Ассирії. Але релігійна система у цілому, погляд на світ і на зміни, що відбувалися в ньому, не много чим відрізнялися від первинних уявлень шумерів. Жодне з месопотамських божеств не було винятковим Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа джерелом сили, жодне много верховної влади. Повнота влади належала зборам богів, які за традицією обирали ватажка, який затверджував усі важливі рішення. Ніщо не було встановлено навіки і не вважалося само собою зрозумілим. Але нестійкість космосу вела до інтриг серед богів, а значить, обіцяла небезпеку і породжувала тривогу у смертних Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа.

Шумерський пантеон існував вже на ранніх ступенях цивілізації і державності. Боги і богині вступали один з одним у складні взаємини, трактування яких змінювалося з часом і залежно від зміни династій і етносів (семітські племена аккадців, які змішалися із стародавніми шумерами, принесли з собою нових богів, нові міфологічні сюжети) [18, с. 28-35].

Міфологія Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Дворіччя включає історії про створення землі та її мешканців, зокрема виліплених з глини людей, в яких відобразилися образи богів. Боги вдихнули у людину життя, тобто створили її для того, щоб вона служила їм. Була розроблена складна космологічна система з декількох небес у вигляді напівзведення, які покривають землю, що Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа плаває у світовому океані. Небеса були помешканням вищих богів [13, с. 43; 18, с. 36].

У міфах розповідається про початок світу, про богів та їх боротьбу за світоустрій. Розповідається про первісний хаос – Апсу. Це, можливо, чоловіче уособлення підземної безодні і підземних вод. Тіамат – жіноче уособлення тієї ж безодні або первісного океану, солоної води, яке зображувалося Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа у вигляді чотириногого чудовиська з крилами. Тіамат і Апсу породили Лахму и Лахаму (чоловіче и жіноче начало у Всесвіті), а вони – Аншар і Кішар (жіночий і чоловічий принципи). Аншар і Кішар породили усіх богів (Ану, Еа, Мардука), а також ігігів (небесні жителі і духи) та анунаків (жителі Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа земного і підземного світу).

Апсу (прісні води) + Тіамат (солоні води)

-

Лахма + Лахама

-

Аншар (чоловічий принцип) + Кішар (жіночий принцип)

-

Боги: Ану, Еа, анунаки, ігіги.

Відбувалася боротьба богів, що народилися, з силами хаосу. На чолі богів 100є бог Мардук, але за умови, що боги визнають його першість перед всіма іншими. Після жорстокої боротьби Мардук Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа перемагає і вбиває жахливу Тіамат, розтинає її тіло і створює з його частин небо і землю [13, с. 45-47; 23, с. 205-207].

Також існувала розповідь про Величавый Потоп. Известна легенда про Величавый Потоп згодом обширно розповсюдилася серед різних людів, увійшла до Біблії і була прийнята християнським вченням. Деякі деталі шумерської розповіді про потоп Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа (повідомлення богів добродійному царю про намір влаштувати потоп і порятунок його) нагадує біблейську легенду про Ноя [4, с. 205; 9, с. 202].

У шумерській міфології вже існують міфи про Золоте Століття людства і райського життя, які з часом увійшли до релігійних уявлень людів Передньої Азії, а пізніше – до біблейських сюжетів [14, с. 35].

Більшість Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа шумеро-аккадо-вавилонських богів мали антропоморфну зовнішність, і лише небагато, такі як Еа або Нергал, несли на собі зооморфні риси. До священних тварин мешканці Месопотамії відносили бика, який втілював могутність, і змію – уособлення жіночого начала [17, с. 21].

Верховним божеством шумеро-аккадського пантеону був Ану (Ан) – цар небес. Він – «отець богів Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа», його володіння – небо. Згідно вавилонському гімну творіння «Енума еліш», Ану був породжений від Апсу (втілення прісної води) і Тіамат (моря – солоних вод). Хоча Ану вклонялися у всій Месопотамії, його особливо почитали в Уруку і Дере.

Енкі (Еа) був одним з трьох величавых шумерських богів (два інших – Ану і Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Енліль). Енкі тісно пов'язаний з Апсу, уособленням прісних вод. Енкі вважався також богом колдунії і мудрості. Він не будив ужасу в серцях людей. У молитвах і міфах незмінно підкреслюються його мудрість, доброзичливість і справедливість. У «Енума еліш» він – творець людини. Як бог мудрості він упорядкував життя на Землі.

Культ Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Енкі та його дружини Дамкіні процвітав в Ериду, Урі, Ларсі, Уруку і Шуруппакі. Енкі отримав від свого отця Ана божественні закони – «ме», щоб передати їх людям [17, с. 25-27; 18, с. 54].

«Ме» грали у релігійно-етичній системі поглядів шумерів величезну роль. Сучасні дослідники називають «ме» «божественними правилами», «божественними законами», «чинниками, що Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа упорядковують організацію миру». «Ме» були чимось на зразок встановлених і контрольованих Енкі закономірностей, наказаних кожному явищу природи або суспільства, що стосуються як духовної, так і матеріальної сторони життя. До их відносилися самі різні поняття: правосуддя, мудрість, героїзм, доброта, справедливість, брехня, ужас, втома, різні ремесла і мистецтва, поняття, пов'язані з культом і Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа т. п. [10, с. 231].

Енліль, разом з Ану і Енкі, один з богів головної тріади шумерського пантеону. Спочатку він - бог буревію (шумерське «ен» – «пан»; «ліль» – «бурій»). По-аккадські він називався Белоснежном («пан»). Як «пан буревіїв» він тісно пов'язаний з горами, а значить і з землею. Цього бога дійсно боялися Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа. Можливо, навіть більше боялися, чим шанували і поважали. Його вважали лютим і руйнівним божеством, а не добрим і милостивим богом [3, с. 136; 4, с. 128].

Енліля і його дружину Нінліль («нін» – «пані») особливо почитали у релігійному центрі Шумера Ніппурі. Енліль був тим богом, який командував «небесним воїнством» і якому особливо Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа захоплено вклонялися [17, с. 30].

Ашшур був головним божеством Ассирії, як Мардук у Вавилонії. Ашшур був божеством мі100, яке з найдавніших часів носило його ім'я, і вважався головним богом імперії Ассирії. Храми Ашшура називалися, зокрема, Е-шара («Будинок всемогутності») і Е-хурсаг-галь-куркура («Будинок великої пылай землі»). «Велика гора Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа» – один з епітетів бога Енліля, що перейшов до Ашшура, если він перетворився на головного бога Ассирії [1, с. 58; 17, с. 30].

Мардук вважався головним богом Вавилона. Храм Мардука називався Е-саг-їл. Храмова башта – зикурат – послугувала основою для створення біблейської легенди про Вавилонську башту. Насправді вона називалася Е-темен-ан-кі Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа («Будинок основи небес і землі») [4, с. 129; 5, с. 62; 17, с. 32].

Мардук був богом планети Юпітер і головним богом Вавилона, у зв'язку із чим він увібрав внутри себя ознаки і функції інших богів шумеро-аккадського пантеону. З часу піднесення Вавилона, з початку II тисячоліття до н.е., Мардук висувається на перше місце. Він Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа ставиться на чолі сонму богів. Жерці вавилонських храмів складають міфи про першість Мардука над іншими богами. Вони намагаються створити щось, схоже на монотеїстичне вчення: існує тільки один бог Мардук, усі інші боги – це лише його різні прояви. У цьому тяжінні до монотеїзму відбилася політична централізація: вавилонські царі якраз Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа прибрали до рук все Дворіччя і ставали наймогутнішими правителями Передньої Азії. Але спроба введення монотеїзму не вдалася, ймовірно, із-за опору жерців місцевих культів, і колишніх богів продовжували почитати [16, с. 18].

Даган за походженням – немесопотамське божество. Він увійшов до пантеону Вавилонії і Ассирії під час масового проникнення західних семітів до Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Месопотамії близько 2000 до н.е. Імена царів півночі Вавилонії династій Іссина Ішме-дагана («Даган почув») і Іддин-дагана («даний Даганом») свідчать про поширеність його культу у Вавилонії. Один із синів царя Ассирії Шамши-адада (сучасник Хаммурапі) був заглавий Ішме-даганом. Цей бог почитався також філістимлянами під ім'ям Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Дагон [17, с. 33; 23, с. 56].

Ерешкігаль в уявленні жителів Межиріччя була жорстокою і мстивою богинею підземного королевства мертвих. Усмирити її міг тільки бог війни Нергал, який став її чоловіком [18, с. 84].

Країну померлих шумери називали Кур. Це притулок тіней померлих, блукаючих без усякої надії. Пекло – не безодня, куди ввергаються одні лише грішники Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, там зустрічаються неплохі і погані люди, великі і нікчемні, благочестиві і нечестивці. Покірність і песимізм, якими пройняті картини пекла, є природним підсумком уявлень про роль і місце людини у навколишньому світі [17, с. 38].

Люди після смерті знаходили вічний притулок у похмурому царстві Ерешкігаль. Межею цього королевства вважалася річка, через яку душі похоронених Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа переправляв у королевство мертвих спеціальний перевізник (душі непохоронених залишалися на землі і могли заподіяти много бід людям). У «країні, звідки немає повернення» діють непорушні закони, обов'язкові як для людей, так і для богів. Життя і погибель, королевство неба і землі і підземне королевство мертвих – ці протилежності виразно протиставлялися у Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа релігійній системі Дворіччя [17, с. 40; 18, с. 55].

У культурі шумерів вперше в історії чоловік зробив спробу морально подолати погибель, зрозуміти її як момент переходу у вічність. Шумерський рай не був призначений для людей. Це було місце, де могли перебувати тільки боги. Ужас смерті, боязнь неминучого переходу у країну Ерешкігаль, – все Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа це народжувало не тільки упокорювання і покірність, але і протест, тугу про іншу, кращу і більш гідну людини долю. Шумери розуміли, що вічне життя, яке є долею одних тільки богів, недосяжне для простих смертних, та все ж мріяли про безсмертя [16, с. 17].

Гільгамеш – міфічний правитель мі100 Урука і один Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа з найпопулярніших героїв месопотамського фольклору, син богині Нінсун і беса. Його пригоди описані у довгій оповіді на дванадцяти табличках, деякі з яких повністю не збереглися [15, с. 142].

Красуня Іштар – богиня любові і родючості, найзначніша богиня шумеро-аккадського пантеону. Пізніше їй також були привласнені функції богині війни. Вона є цікавою Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа фігурою у сонмі шумерських богинь. Її шумерське ім'я – Інанна («пані небес»), у аккадців її називали Ештар, у ассирійців – Істар. Вона – сестра бога сонця Шамаша і дочка бога Місяця Сина. Ототожнювалася з планетою Венера. Її знак – зірка в колі. Як й інші аналогічні жіночі божества родючості, Іштар виявляла і риси еротичної Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа богині. Як богиня фізичної любові вона була покровителькою храмових блудниць. Її вважали також милосердною матір’ю, яка заступається за людей перед богами. В історії Месопотамії у різних містах її почитали під різними іменами. Одним з головних центрів культу Іштар було мі100 Урук. Як богиню війни Іштар нередко зображували Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа такою, що сидить на левові.

Бог Дамузі (також відомий під ім'ям Таммуз) був чоловічим доповненням богині Іштар. Це шумеро-аккадський бог рослинності. Його ім'я означає «дійсний син Апсу». Культ Дамузі був обширно поширений у Середземномор'ї. Згідно міфам, що збереглися, Таммуз помер, зійшов у Світ мертвих, воскрес Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа і піднявся на землю, а потім піднісся на небо. Під час його відсутності земля залишалася безплідною, а стада помирали. Із-за близькості цього бога зі світом природи, полями і тваринами його називали також «Пастухом». Дамузі – землеробське божество, і погибель і воскресіння його – це уособлення землеробського процесу. Присвячені Дамузі обряди, поза Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа сумнівом, носять відбиток дуже стародавніх церемоній, пов'язаних з оплакуванням всього вмираючого в осінньо-зимовий період і того, що відроджується до життя весною [18, с. 56-58].

Громовержець Ішкур – бог угрожай і сильних вітрів – спочатку представляв ті ж сили, що і Нінгірсу, Нінурта або Забаба. Всі вони втілювали могутні сили природи (грім, грозу Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, дощ) і разом із тим протегували тваринництву, полюванню, землеробству, військовим походам – залежно від того, чим займалися їх шанувальники. Як божество угрожай Ішкур зазвичай зображувався з блискавкою у руці. Оскільки землеробство у Месопотамії було зрошуваним, Ішкур, який розпоряджався дощами і щорічними розливами, займав важливе місце у шумеро Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа-аккадському пантеоні. Він і його дружина Шала особливо шанувався в Ассирії [9, с. 91; 18, с. 57].

Набу вважався богом планети Меркурій. Він син Мардука і божественний покровитель писарів. Його эмблемой був «стиль» – очеретяний стрижень, що використався для нанесення клинописних значків на таблички з необпаленої глини для написання текстів. У старовавилонські часи він був відомий під Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа ім'ям Набіразум. Шанування його досягло найвищої точки у нововавилонській (халдейській) імперії. Імена Набопаласар (Набу-апла-ушур), Навуходоносор (Набу-кудуррі-ушур) і Набонід (Набу-наїд) містять ім'я бога Набу. Головним містом його культу була Борсиппа поблизу Вавилона, де знаходився його храм Е-зіда («Будинок твердості»). Його дружиною Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа була богиня Ташметум [23, с. 128].

Шамаш – шумеро-аккадський бог сонця. З аккадського його ім'я означає «сонце». Шумерське ім'я бога – Уту. Шамаш щодня здійснював свій шлях зі східної пылай у бік західної пылай, а на ніч віддалявся у «внутрішності небес». Шамаш вважався джерелом світла і життя, а також Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа богом справедливості, чиї промені висвічують у людині все зло. Головними центрами культу Шамаша і його дружини Айї були Ларса і Сиппар.

Нергал у шумеро-аккадському пантеоні був богом планети Марс і підземного миру. Його ім'я з шумерського означає «потужність великої обителі». Нергал сприйняв також функції Еррі, спочатку бога Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа чуми. Згідно вавилонської міфології, Нергал зійшов у світ мертвих і відняв владу над ним у його королеві Ерешкігаль.

Нінгірсу – божество шумерського мі100 Лагаш. Багато з його атрибутів – ті ж, що у загальношумерського бога Нінурті. Він бог, що не терпить несправедливості. Його дружина – богиня Баба (або Бау) [18, с. 58].

Нінхурсаг Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа – богиня-мати у шумерській міфології, відома також як Нінмах («Велика пані») і Нінту («Пані, що дає народження»). Під ім'ям Кі («Земля») вона спочатку була дружиною Ана. Від цієї божественної пари народилися всі боги. Згідно одному з міфів, Нінмах допомогла Енкі створити з глини першу людину. В іншому міфі вона прокляла Енкі Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа за те, що він з'їв створені нею рослини, але потім розкаялася і вилікувала його від хвороб, які стали наслідком прокляття [14, с. 45-46; 18, с. 59].

Нінурта – шумерський бог урагану, а також війни і полювання. Його емблема – скіпетр, увінчаний двома левовими головами. Дружина його – богиня Рокоту. Як бог війни Нінурта вельми шанувався Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа в Ассирії. Його культ особливо процвітав у місті Кальху [9, с. 112].

Син – шумеро-аккадське божество Місяця. Його знак – півмісяць. Оскільки Місяць був пов'язаний з вимірюванням часу, він був відомий як «Пан місяця». Син вважався отцем Шамаша – бога сонця і Іштар – богині любові. Популярність бога Сина впродовж Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа усієї історії Месопотамії засвідчена великою кількістю імен власних, елементом яких було його ім'я. Головним центром культу Сина було мі100 Ур [8, с. 65; 18, с. 59].

Функції шумерських богинь були идентичені ще більше, чим у богів. Називаючись по-різному, богині, за суттю справи, представляли одну ідею – ідею матері-землі. Кожна з их була матір Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа’ю богів, богинею врожаю і родючості, порадницею свого чоловіка, соправителькою і покровителькою мі100, яке належало богові-чоловікові. Всі вони втілювали жіноче начало, міфологічним эмблемой якого була Кі або Нінхурсаг. Нінліль, Нінту, Баба, Нінсун, Гештінанна, за суттю, не особливо відрізнялися від матері богів Кі. У деяких містах культ богині-покровительки був Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа старший за культ бога-покровителя [14, с. 18; 17, с. 19].

Долю, точніше, сущность або щось, що «детермінує долю», у шумерів називали «намтар»; так само звучало ім'я беса смерті – Намтар. Можливо, це він виносив рішення про погибель людини, якої не могли відмінити навіть боги [11, с. 63; 12, с. 99].

За все, що Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа відбувалося на землі, треба було дякувати богам. Над кожним містом храми «здіймали руки» до небес, звідки боги стежили за своїми слугами. Богів потрібно було постійно благати про допомогу і сприяння. Звернення до богів приймало саму різну форму: будівництво храмів і мережі каналів, жертвопринесення і накопичення храмових багатств – «майна бога», молитви, заклинання Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, паломництва, участь в містеріях і багато що інше [14, с. 25].

Але навіть наймогутніші боги не могли уникнути визначеної долі. Подібно до людей, вони теж терпіли поразки. Шумери пояснювали це тим, що право виносити остаточну ухвалу належало раді богів, проти якої не міг виступити жоден з його членів [23, с. 63].

У Месопотамії були Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа свої міфи про Всесвіт, про потоп, а також героїчні оповіді.

У міфах про Всесвіт описується, що бог Ану створив анунаків (підземних духів), злаки, худобу. Боги їли, пили, але не могли насититися і наїстися. Тоді Еа порадив Енлілю створити людей, які приносили б богам жертви. Але спочатку люди Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа були одичавшими. Тому богам довелося повеліти, щоб люди стали справжніми людьми [5, с. 69; 18, с. 48].

Ану, Енліль і Еа створили людей і тварин, потім Енліль заснував п'ять міст, поселивши в одному з их царя, якого наслідували решта з дев'яти царів, які були після нього.

При останньому з их Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Енліль розгнівався на людей і влаштував потоп. Еа порадив Зіусудрі (подібно до біблейського Ноя) побудувати корабель. Згодом Енліль дарував Зіусудрі вічне життя [17, с. 23].

Про створення богів розповідається в епосі "Енума Еліш" ("Если вгорі"). От як це описано: "Если височінь ще не була названа небом, а понизу твердь ще не звалася землею Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, если води Океану і Безодні були змішані між собою, если жодне поле ще не було створене і жодного болота не було видно, если ніхто ще не був наділений ім'ям і нічия толика ще не була визначена, – тоді були створені перші боги..." [18, с. 50].

Згодом первісні сили природи (Апсу Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, Мумму, Тіамат) вирішили погубити богів, тоді Апсу і Мумму здолали, а Тіамат не змогли. Мардук вирішив її перемогти. Він убив її, розітнув навпіл; з однієї половинки зробив небо, а з іншої землю. Убив зрадника Кінгу, на його крові замісив глину, із якої створив людину.

Если вмирає чоловік Іштар Таммуз, його кохана Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа спускається туди, "звідки той, хто заходить, ніесли не виходить". Вона загрожує розбити двері і випустити мертвих. Її пускають і ув'язнюють у темницю. Еа створює Асушунаміра, посилає його, порадивши звернути увагу на бурдюк з живою водою. Таммуза та Іштар випускають.

У міфах про Етану і Адапа, також як Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа і в епосі про Гільгамеша, відбилася ідея пошуків безсмертя. Етана намагається злетіти на крилах сокола на небеса, щоб там роздобути "травку народження" (аналогічну "травокі життя"). Орел звертає її увагу на те, що всі предмети на землі здаються все менше і менше. Етана піднялася на небо Ану, але трави там не Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа знайшла. Довелося летіти вище, на небо Іштар. Земля стала не видна. На цьому міф обривається, оскільки кінець таблички був відбитий, але, мабуть, вона впала і розбилася на погибель. Таким чином, вічного життя вона не добилася [17, с. 31-33].

Адапа, син бога Еа і смертної жінки ловив рибу у Перській затоці, налетів Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Південний вітер і перевернув його човен. Адапа, розсердившись, обломив вітру крила. Сім днів Вітер не вилітав, бог Ану затурбувався. Він викликав Адапа до для себя на трибунал. Еа попередив сина, щоб той не їв і не пив із столу Ану: "Если ти з'явишся перед Ану Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, тобі запропонують їжу смерті – не їси її, тобі запропонують воду смерті – не пий її." Крім того він запропонував одягнути траурний одяг, щоб заручитися співчуттям небесних охранників, Таммузі і Гишзіди. Ану зустрів Адапа словами: "Немає пощади!", але за наполяганням Таммуза і Гишзіди змінив гнів на милість і вирішив подарувати Адапі безсмертя Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа. Він запропонував йому "воду життя" і "їжу життя", але той відмовився [18, с. 69].

Посередниками між людьми і надприродними силами вважалися жерці.

Жерці – прислужники храмів, походили зазвичай із знатних родин, їх звання було спадковим. Однією з ритуальних вимог, які пред'являлися до кандидатів у жерці, була вимога не мати фізичних недоліків. Разом Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа із жерцями існували і жриці, а також храмові служниці. Багато хто з их був пов'язаний з культом богині любові Іштар. Цій же богині служили і жерці-євнухи, які носили жіночий одяг і виконували жіночі танці [19, с. 211].

Культ взагалі був строго регламентованим. Вавилонські храми були вельми значним видовищем, вони Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа послужили приводом для створення єврейської легенди про побудову Вавилонської башти. Доступ у храми – «житла богів» – мали тільки жерці [15, с. 83].

Досить рано почався процес астралізації божеств. Боги і богині почали асоціюватися з небесними світилами. Бог Ура-син був ототожнений з Місяцем, Набу – з Меркурієм, Іштар – з Венерою, Нергал Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа – з Марсом, Мардук – з Юпітером, Нінурта – з Сатурном. Саме з Вавилонії цей звичай називати небесні світила, особливо планети, іменами богів перейшов до греків, від их до римлян, і римські (латинські) імена богів збереглися у назвах цих планет аж до наших днів. Місяці року теж присвячувалися богам [14, с. 93].

У релігії Месопотамії Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа також велику роль грали надзвичайно стародавні вірування про численні нижчі духи, здебільшого злі і згубні. Це духи землі, повітря, води – анунаки і ігіги, уособлення хвороб і всяких нещасть, вражих до людини. Для боротьби з ними жерці склали безліч заклинань. У заклинаннях перераховуються їх імена і «спеціальності». Для захисту від злих духів Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, крім численних заклинальних формул, обширно вживалися амулети-апотропєї (идолы). Як идол застосовувалося, наприклад, зображення найзлішого духу, настільки огидного вигляду, що, побачивши його, дух повинен у ужасу втекти [18, с. 64].

Погибель і хвороби, які їй передували, шумери пояснювали втручанням бесів, які були злими і жорстокими істотами.

Згідно віруванням шумерів, в ієрархії Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа надприродних істот демони стояли на сходинку нижче за самих незначних божеств. Проте, їм вдавалося терзати і мучити не тільки людей, але і могутніх богів. Були, правда, і добрі демони, ті, що охороняли брами храмів, приватні будинки, оберігали спокій людини, але їх було небагато у порівнянні із злими. Демони Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа могли викликати різні хвороби. До найжорстокіших, непереможних, таких, що приносять людям особливо багато шкоди, належали демони Удуг. Цих могутніх бесів було сім. Їх називали «духами смерті», «скелетами», «диханням смерті», «переслідувачами людей» [18, с. 65].

Демони не обмежувалися одним лише руйнуванням здоров'я людей. З їх провини мандрівники збивалися зі шляху у пустелі Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, бурі руйнували їх будинки, смерчі винищували посіви. Демони були створені для того, щоб приносити нещастя, створювати труднощі, мучити людей і ускладнювати їм життя [14, с. 96-97].

Надзвичайно розвинена серед людів Месопотамії була система мантики – різних ворожінь. Серед жерців були особливі фахівці-ворожбити (бару). До их зверталися за прогнозами не тільки приватні Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа особи, але і царі. Бару тлумачили сни, ворожили на тваринах, за польотом птахів, за формою масляних плям на воді і тому подібне. Але найхарактернішим прийомом мантики було ворожіння на нутрощах жертовних тварин, особливо на печінці. Техніка цього методу (гепатоскопія) була розроблена до віртуозності [9, с. 70].

релігія месопотамія влада цар

РОЗДІЛ II Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа. СИСТЕМА ВЛАДИ СЕРЕД НАРОДІВ ДВОРІЧЧЯ

На території Близького Слету у давнину розцвіли могутні цивілізації: Шумер, Єгипет, Вавилон, Фінікія, Палестина.

На перших ступенях розвитку Шумера на чолі кожного шумерського мі100 стояв верховний жрець (або жриця), який обирався радою старійшин і сборами повноправних общинників-воїнів. Але останній досить Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа швидко втратив своє значення, а рада старійшин почала конкурувати за владу з правителем, який забирав все більше повноважень. Так, наприкінці III тисячоліття до н.е. виникла нова форма влади – тиранія [6, с. 263].

Приналежність до східних тираній була загальною відмінною рисою всіх давніх цивілізацій Месопотамії. Усім їм у тому чи іншому ступені Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа були властиві монополізація і централізація влади (риси тоталітаризму), персоніфікація влади у фігурі тирана (царя, фараона), сакралізація, тобто абсолютне підпорядкування релігійним нормам всього життя суспільства, наявність систем перманентного фізичного і психологічного терору. Величезну роль грала держава. Вона виражалася у здійсненні іригації, престижного будівництва (пірамід, палаців і тому подібного), у контролі над Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа усіма сторонами життя підданих, проведенні зовнішніх війн [1, с. 145].

Культ правителя-символу, посередника між світом живих і померлих, людей і богів, був тісно пов'язаний не тільки з уявленням про святість владу імущого, такового, що володів колдунічною силою, але також з упевненістю у тому, що саме молитви і Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа прохання вождя швидше дійдуть до божества і будуть очень результативними.

Месопотамські правителі не іменували для себя (і їх не іменували інші) синами богів, а сакралізація їх удобно обмежувалася наданням ним прерогатив первосвященика або правом, що визнавалося за ним, на безпосередній контакт з богом (наприклад, зберігся обеліск із зображенням бога Шамаша Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, який вручає Хаммурапі свит із законами) [9, с. 41; 12, с. 248].

Невисокий ступінь обожнювання правителя і централізації політичної влади сприяв тому, що у Дворіччі достатньо просто, без запеклого суперництва уживалися один з одним багато богів з присвяченими ним храмами і обслуговуючими їх жерцями.

Відносини між царською і релігійною владами демонструє економічний розвиток Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа царських і храмових господарств.

У нововавілонський час царське господарство много великої питомої ваги в економіці країни. Провідна роль належала храмовим и власним господарствам, проте, мабуть, не існувало чіткого розмежування державної власності і власності палаців. Тому всі державні доходи, як і доходи з царських володінь, вважалися царською власністю.

У Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа фактичній власності царя знаходився лише порівняно незначний земельний фонд, керівництво яким було засновано на принципах господарства власника володінь. Царська власність згадується у документах доволі рідко. Наприклад, відомий договор часів Навуходоносора II, згідно якого царське поле було здано в оренду «навічно» для насадження фінікових пальм Шуле, голові ділового дома Егібі у Вавилоні Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа [7, с. 126-127].

Найбільш суттєву частину державних доходів складали податки, нрав и розміри яких нам невідомі. Можна лише припустити, що всі вільні мешканці країни були зобов’язані віддавати десяту частину своїх доходів як державну подать. Податки зазвичай сплачувалися натурою (скотом, зерном, вовною і т.д.), але офіційні експерти встановлювали їх вартість у Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа сріблі. Окрім того, деякі групи населення (наприклад, купці, які займалися міжнародною торгівлею) сплачували свої податки сріблом.

Крім податків цар отримував різні мита (портові, мито за проходження через міську браму, за прохід човнів каналами, за користування деякими мостами і т. і.) сріблом або натурою. За рахунок цих Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа податків цар тримав державний апарат та армію.

Держава була роздіелена на адміністративні окрестности на чолі з намісниками. На чолі міст також знаходилися намісники. Були також відповідальні за царські канали і причали та інші дрібні бюрократы.

Певно, що державний апарат, розгалужений на території такої великої держави, не міг функціонувати без великої кількості Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа писарів. Свою роль в апараті керування відігравали також перекладачі, оскільки на будівельних ботах і в армії працювали ремісники і воїни з інших країн [7, с. 128-129].

Всі бюрократы державного апарату отримували від царя жалування натурою, а найбільш високопоставлені з их – частково і сріблом.

Особливою опорою царської влади була армія, про принципи Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа комплектування якої нам не много що відомо. Окрім вавілонян у ній служили и іноземні найманці. Наприклад, у війську Навуходоносора II був брат грецького поета Алкея Антименід. Воїни були озброєні списами, залізними кинджалами, щитами, луками и стрілами. Як видно з документів часів Навуходоносора II і Набоніда, скифська стрілова Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа справа мала значний вплив на озброєння вавілонських воїнів, які віддавали перевагу скіфським лукам і стрілам перед аккадськими із-за їх високих балістичних якостей.

Між палацом і храмом існували тісні зв'язки. Храми володіли обширними землями, величавым числом рабів і худоби, а також займалися лихварськими операціями і торгівлею. Наприклад, храм Еанна Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа в Уруку мав близько 5-7 тисяч голів великої рогатої худоби і 100-150 тисяч овець. За свідченнями 1-го тільки документа, цей храм отримав впродовж року більше 5000 кг вовни зі своїх овець.

Крупним джерелом храмових доходів була десятина. Нею обкладалися всі представники вільного населення: землероби, пастухи, садівники, ремісники, жерці і бюрократы всіх рангів Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, включаючи намісників. Десятину платив також цар. Кожен платив її тому храму, поблизу якого він мав землю чи інші джерела доходів. Її платили з садів і полів, з приплоду худоби, з овечої шерсті і так отдалі. У більшості випадків її вносили ячменем і фініками, але нерідко також сріблом, сезамом, шерстю, одягом, худобою Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, рибою, ремісничими виробами. Цар вносив десятину частково і золотом. Десятина складала приблизно десяту частину доходів платників податків, якщо не рахувати царську десятину, яка була значно менше відповідної частини доходів правителів країни. Збором десятини займалися спеціальні бюрократы. Для її сплати доводилося закладати поля і дома, звертаючись до послуг Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа кредиторів. Не маючи можливості сплатити десятину, деякі люди вимушені були віддавати до храму своїх дітей як рабів [7, с. 130-132; 9, с. 246-248].

При Набоніді вплив держави на храм посилюється. Зокрема в 553 році Набонід встановив у храмі Еаїна посаду царського представника. Це був незалежний від храму бюрократ, і одне з його головних завдань полягало Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа у передачі палацу частини храмових доходів. Крім того, храми повинні були виконувати державні повинності, посилаючи своїх рабів (землеробів, пастухів, садівників, теслярів та ін.) для роботи у палацовому господарстві.

Цар і його бюрократы почали интенсивно втручатися у храмові справи, встановлюючи раціони для храмових рабів, розміри храмової пребенди для різних груп населення Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, ставки орендної плати з храмових полів і так отдалі.

Царі Ассирії в області внутрішньої політики спиралися то на жрецько-торгове, то на військове угрупування крупних рабовласників.

У Вавілонії ж сильного військового угрупування не було, і царі там були повною мірою ставлениками жречества. Показне упокорювання царів в їх написах Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, відсутність згадки у цих написах про будь-які діяння, окрім будівництва храмів, яке проводилося у грандіозних розмірах, причому розширювалися старі і будувалися нові храми до подальшого збільшення могутності і доходів жречества. Все це свідчить про велику роль у державі жречества. «Опікун Есагили (храму бога Мардука у Вавілоні) і Езіди Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа (храму бога Набу в Борсиппі)» 100є постійною частиною тітулатури нововавілонських царів.

Найбільш характерним проявом повної залежності царя від жречества був міфом про вмирання і воскресіння природи, але який тепер отримав новий сенс, у щорічно повторюваному новорічному ритуалі зведення на трон царя. При виконанні цього ритуалу цар піддавався Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа принизливим церемоніям побиття (правда, замість нього, за іншими даними, могла виступала підставна особа), після чого отримував знаки царської влади з рук верховного жерця бога Мардука [12, с. 45].

Лейтмотивом всієї діяльності нововавілонських царів, принаймні як вона описана в офіційних написах, було відновлення стародавніх культів, ритуалів і храмів в їх первинному, освяченому релігійними Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа звичаями вигляді.

Архітектори прагнули відтворювати зовнішні форми і плани стародавніх храмів; писарі наслідували мову і писемність, характерну для III і початку II тисячоліття до н.е. Розшукуються стародавні записи ритуалів і порядки жертвопринесень, написи стародавніх царів, які обожнювалися.

Жречество – наполегливіше, ніж раніше, прагне підсилити значення головного бога мі100 Вавілона – Мардука і Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа тим закріпити положення жрецької верхівки цього центру. Також були відомі спроби оголосити різні божества видами Мардука.

Одночасно виникають нові релігійні вчення; у релігійній ідеології пригноблюваних мас, серед тих, хто зневірився у можливості поліпшення свого положення власними силами, як, наприклад, серед полонених іудеїв, виникає віра у можливість чудового позбавлення Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа від страждань в цьому житті – месіанізм (віра у прийдешнього рятівника). Ця віра згодом була обширно використана ідеологами пануючого класу і зайняла важливе місце в релігіях Передньої Азії [12, с. 154-155].

Рабовласницька верхівка Вавілонії своїми релігійними вченнями прагнула створити ідеологічне виправдання власного існування і панування.

РОЗДІЛ III. РОЛЬ РЕЛІГІЇ І ВЛАДИ У Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА МЕСОПОТАМІЇ

3.1 Релігійні і міфологічні сюжети у культурній спадщині Месопотамії

Шумери, як і їх наступники вавілоняни, не знали, у протилежність стародавнім єгиптянам, того розвиненого заупокійного культу, який спонукав забезпечувати померлих всім, що було їм недешево за життя, у тому числі і улюбленими літературними творами. Літературні пам'ятки Шумера, що Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа дійшли до нас, і Вавилонії обмежуються глиняними табличками, які зберігалися у бібліотеках храмів і царів, – “намісників богів на землі”. Оскільки ці бібліотеки містили космологічні і богословські трактати, гімни богам, псалми, зведення заклинань і прогнозів, епічні поеми, які жерці також відносили до релігійної літератури, то багато ассиріологів Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа вважали, що всі твори стародавнього південного Межиріччя мають лише богословський нрав [8, с. 361].

Проте найбільший дослідник в області шумерської літератури і писемності американський професор Крамер не дотримувався цієї точки зору, про що ясно гласить його цікава праця “Історія починається в Шумері”. Він знаходить у літературі, що вивчається, так само і Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа теми земні. Создатель також дуже вдало зіставляє окремі елементи творчості шумерів з сучасною культурою. Він приходить до вельми цікавого висновку: “Оскільки найстародавніші героїчні оповіді з'явилися у Шумері, можна припустити, що батьківщиною епічної поезії було Дворіччя”. Ця праця знайомить нас з багатьма жанрами шумерської писемності і літератури, окрім лірики, оскільки Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа ліричні твори шумерів поки що не відомі [15, с. 100].

Різноплемінна культура Передньої Азії, звичайно, не була однорідною. Народи, які змінювали один 1-го, прагнули до захоплення родючих земель, несли з собою нові віяння і нові порядки. Нередко вони безжально знищували все створене їх попередниками, але і неминуче спиралися на досвід Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа минулого [14, с. 103].

І.Дьяконов у своїй боті “Шумер. Суспільний і державний устрій стародавнього Дворіччя” відзначає, що у державах Дворіччя видне місце займали статуя, дрібна пластика, ювелірна справа. Створювалися яскраві розписи, що прикрашали стіни палаців. Відсутність лісу і каменя у Месопотамії привела до використання її жителями сирцевої цегли, а це сприяло Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа прояву особливостей архітектурного стилю: прості кубічні форми, своеобразні прийоми прикраси будівель. Архітектори винайшли спосіб прорізати стіни вертикальними виступами і нішами, забарвлювати їх у звучні насичені тони, що порушувало одноманітність дробової цегляної кладки і пожвавлювало глуху і нудну поверхню плоскої стіни [12, с. 88].

Внаслідок того, що заупокійний культ не отримав Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа у Дворіччі такового значного розвитку як, наприклад, в Єгипті, і не склалося уявлень про те, що душа померлої людини виновата повернутися у створену подібність живого тіла, портретна пластика Месопотамії не досягла таких вершин, яких вона досягла у Давньому Єгипті. Але статуї божеств і правителів, створені у країнах Передньої Азії Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, все ж таки різноманітні, майстерно опрацьовані, повні значущості і внутрішньої сили [12, с. 89].

У рельєфах Дворіччя важливе місце відводилося переможним війнам, діянням царя. Кожен такий рельєф ставав свого роду історичною віхою, яка відзначає новий відлік часу. Величавого поширення разом з рельєфом набула і гліптика – різьблений циліндровий друк-амулет. Вкриті якнайтоншим різьбленням, виконаним часом Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа на твердій і гладкій поверхні каменя, вони зображували обряди і сцени з народних байок за участю тварин, сцени з міфічних оповідей. У цьому виді мистецтва народи Передньої Азії також досягли високої досконалості [2, с. 69].

Пам'ятники культури к цьому регіоні збереглися з часу нового кам'яного століття Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, і вони вельми численні і різноманітні. Це культові статуетки божеств, культові маски, сосуди [3, с. 112].

Неолітична культура, що склалася на території Дворіччя у 6-4 тис. до н. е., багато у чому передувала подальшій культурі раннього класового суспільства. До цього періоду відносяться знайдені при розкопках залишки монументальних храмів і керамічні вироби, що Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа збереглися у поселеннях Хассуна, Самарра, Телль-халаф, Телль-арпагия, в сусідньому з Дворічччям Еламі і застосовувалися при похоронних церемоніях [10, с. 60].

Тонкостінні, верної форми, нарядні і стрункі сосуди Елама були покриті чіткими коричнево-чорними мотивами геометризованого розпису на світлому жовтуватому і рожевому фоні. Такий узор відрізнявся безпомилковим відчуттям декоративності, знанням законів ритмічної гармонії Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа. Він завжди розташовувався у строгій відповідності з формою. Трикутники, смужки, ромби, мішечки стилізованих пальмових гілок підкреслювали витягнуту або округлу будову сосуду, у якій барвистою смугою особливо виділялися дно і горловина [10, с. 62].

Деколи комбінації узорів, які прикрашали кубки, оповідали про найважливіші для людини того часу дії і події. Ритмічна організованість Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа узору, його підпорядкування будові сосуда говорять про нову, складнішу стадію художнього мислення [23, с. 332].

До 3 тисячоліття до н.е. у равнинах Тигра і Євфрату розвинулися міста-держави. Головними з их стали мі100 Шумера. У их виросли перші пам'ятники монументальної архітектури, а також розцвіли пов'язані з ними Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа види мистецтва – статуя, рельєф, мозаїка, різного роду декоративні ремесла [1, с. 40].

Культурному спілкуванню різних племен интенсивно сприяв винахід шумерійцамі писемності, спершу піктографії (основою якої служив картинна писемність), а потім і клинопису [12, с. 211].

Шумерійці писали гострими паличками на сирих глиняних табличках, які потім обпалювалися на вогні. Писемність обширно розповсюдила законодавства, знання, міфи і Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа вірування. Записані на табличках міфи донесли до нас імена божеств – покровителів різних племен, міфи і оповіді [12, с. 200; 18, с. 52].

Кожне мі100 шанувало своїх богів. Ур шанував бога Місяця Нанну, Урук – богиню родючості Інанну (Іннін) – уособлення планети Венери, а так само її отця бога Ана, владику неба, й Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа її брата – сонячного бога Уту. Жителі Ніппура вшановували отця бога Місяця – бога повітря Енліля, творця всіх рослин і тварин. Мі100 Лагаш вклонялося богові війни Нінгірсу. При цьому кожному з божеств присвячувався свій храм, який ставав центром міста-держави.

У Шумері утвердилися основні риси храмової архітектури. У країні бурхливих річок і Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа заболочених рівнин необхідно було піднімати храм на високу насипну платформу-підніжжя. У зв'язку із цим важливою частиною архітектурного ансамблю стали довгі, часом прокладені в обхід горба, сходи і пандуси, якими мешканці мі100 піднімалися до святилища. Повільне сходження давало можливість побачити храм з різних точок [12, с. 194].

Першими могутніми спорудами Шумера кінця Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа 4 тис. до н.е. були так звані “Білий храм” і “Червона будівля” в Уруку. Навіть за розвалинами, що збереглися, видно, що це були строгі і величні будівлі. Прямокутні у плані, позбавлені вікон, із стінами, розчленованими у Білому храмі вертикальними вузькими нішами, а у Червоній будівлі – могутніми півколонами, прості Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа за своїми кубічних об'ємами, споруди ці чітко вимальовувалися на вершині насипної пылай. Вони мали відкритий внутрішній двір, святилище, у глибині якого поміщалася скульптура шанобливого божества. Кожна з цих споруд була видіелена з навколишніх будівель не тільки підйомом ввысь, але і забарвленням. Білий храм отримав свою назву за Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа білі стіни, Червона будівля (вона, мабуть, служила місцем народних зібрань) була прикрашена різноманітним геометричним орнаментом з глиняних обпалених конусоподібних цвяхів “зігатті”, шляпки яких забарвлені у червоний, білий і чорний кольори. Цей строкатий і дробовий орнамент, що нагадував килимове плетіння, здалеку, зливаючись, набував єдиного м'якого червонуватого відтінку, що Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа і отдало привід для його сучасної назви [10, с. 64-65].

У 3 тисячоліття до н.е. у шумерських центрах Урі, Уруку, Лагаше, Адабе, Уммі, Ереду, Ешнуні і Кіше виникли різноманітні типи архітектури. Значне місце в ансамблі кожного мі100 займали палаци і храми. Хоча будівлі зводилися з сирцевої цегли, в їх декоративному оформленні виявилася велика Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа різноманітність. Із-за вологого клімату погано зберігалися настінні розписи. Тому особливу роль почала грати мозаїка, а також інкрустація з самоцвітів, перламутру і раковин, які обширно застосовувалися у прикрашенні стін, колон, статуй. У вживання увійшла також обробка колон листовою міддю, включення рельєфних композицій. Забарвлення стін, у свою чергу Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, не много важливе значення. Всі ці деталі пожвавили строгі і прості форми храмів, додали їм красоти, відповідної до барвистості самих ритуалів [2, с. 333; 17, с. 36].

Храм богині “матері всіх богів” і “богині лісистих гір” Нін Хурсаг, споруджений в Убайді поблизу мі100 Ура у середині 3 тис. до н. е., відзначений цілою низкою подібних нововведень. Над Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа прямокутним входом у храм розташувався навіс, який спирається на тонкі дерев'яні стовпи (символи фінікових пальм), оббиті міддю і прикрашені вкладками з перламутру, самоцвітів, асфальту. Стіни храму, крім вертикальних ніш, були розчленовані горизонталлю стрічками мозаїчних фризів, втиснутих в асфальтову обмазку. Карниз храму був прикрашений узором з керамічних цвяхів Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, шляпки яких, виконані у формі квітів з червоно-білими пелюстками, служили знаками богині родючості. Верхній фриз також включав мозаїчні зображення білих голубів, виконані на шиферному фоні, нижній фриз складався з мідних фігур бичків, які рухалися до входу в урочистому ритмі. Сам вхід був обрамлений двома дерев'яними фігурами левів Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа-охоронців, покритих мідними листами, а очі і язики їх були інкрустовані кольоровими каменями, що доповнювало їх жвавість і яскравість. Над вхідними дверима поміщена мідна прямокутна пластинка, на якій зображувалися рельєфні фігури левоголового сокола Імдугуда, який міцно тримає лапами двох оленів, – своєрідний знак влади божества над всіма мешканцями лісистих гір і Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа долин [2, с. 305].

Як припускають вчені, подібністю гір, з яких до людей з'явилися боги, були і якнайдавніші ступінчасті башти – зикурати, які виникли у Шумері в 3 тисячолітті до н.е. Вони складалися з декількох майданчиків. Верхній майданчик увінчувався невеликим святилищем – “житлом бога”. Ці башти, що будувалися зазвичай Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа при храмі шанобливого божества, згодом на багато тисячоліть самі перетворилися на головні храми, центри науки, своєрідні обсерваторії, де жерці спостерігали за небесними світилами і життям Всесвіту. Від якнайдавніших часів до нас дійшли у руїнах лише декілька стародавніх башт. Краще за все збереглися зикурати Елама (у Чога-Замбіле, 2 тисячоліття до н Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа. е.) і Борсини (поблизу Вавилона, середина 1 тисячоліття до н. е.) [4, с. 81; 17, с. 33].

Нині частково відреставрований один з якнайдавніших зикуратів царя Ур-Намму в Урі кінця 3 тисячоліття до н.е. Тепер видна лише одна його нижня тераса. Але і вона справляє приголомшуюче враження грандіозністю своїх розмірів. Площа величезної усіченої трапеції Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа займає 65 х 43 м, а висота основи башти 20 м, тобто дорвейівнює сучасному семиповерховому будинку [2, с. 222]!

Такими ж величними, як і культові споруди, були і палаци правителів, які почали будувати з середини 3 тисячоліття до н.е. Прикладом їх може служити палац у місті Кіше, один з найстародавніших у Передній Азії. Подібно до інших Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа палаців, він відтворював у своєму плані тип світського житлового будинку з низкою глухих, позбавлених вікон, приміщень. Стіни його колонного залу були інкрустовані композиціями з перламутру, що відтворювали сцени битв [2, с. 223].

Впродовж багатьох століть поступово склалися і різноманітні види і форми скульптури. Статуя у вигляді статуй і рельєфів Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа з якнайдавніших часів складала невід'ємну приналежність храмів. Скульптурними формами були прикрашені кам'яні сосуди і музичні інструменти. У металі і камені були виконані перші монументальні портретні статуї правителів держав Дворіччя, а у рельєфах кам'яних стел відображені їх діяння і перемоги. При проведенні паралелі з розвитком скульптури Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Єгипту, поза сумнівом, можна побачити поєднання наївності прийомів з упевненою майстерністю, грубуватість з витонченістю. Але майстри Шумера і Аккада прагнули до досконалості [23, с. 401].

Оповідний рельєф зародився дуже рано у культурі Дворіччя. Теми рельєфів у другій половині 3 тисячоліття до н.е. воскрешають пред нами коло основних турбот стародавніх мешканців долини Тигра Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа і Євфрату, пов'язаних із врожаєм. Це, здебільшого, обряди поклоніння богині родючості Інанні, показ стад домашніх тварин, налитого соками доспілого колосся [16, с. 45].

Подібна процесія жертводавців, що йдуть з дарами до богині Інанни, відображена у рельєфах, що заповнюють поверхню монументальної алебастрової посудини з Урука початку 3 тисячоліття до н. е. Форма кубку Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа подіелена на низку поясів, що позволило майстрам розвернути своє оповідання етапами. На зовнішньому фризі позначені мотиви річкового сільського пейзажу, дерева, що ростуть у води. Наступний показує баранів, які мірно рухаються берегом річки. Вище розташований такий самий мірний хід людей, які несуть блюда із стравами і фруктами. Верхній Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа ярус присвячений церемонії поклоніння богині і приношенню їй дарів. Фризообразний розподіл фігур на площині, розгорнений поясом, розташування декількох поясів один над одним, подібно до строчок тексту стали принципом побудови рельєфних композицій, які утвердилися у мистецтві Передньої Азії на багато століть. Цей же принцип був використаний і різьбярами циліндрового друку Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа-амулета, символів особистої власті [2, с. 97].

Вже у 3 тисячолітті до н.е. мистецтво стародавнього Шумера не достаточно різні художні напрями, отже, і завдання. Фігури Північного Дворіччя мали витягнуті пропорції, подовжені особи. Фігури Південного Дворіччя були великоголовими і приземистими [10, с. 81].

У той же час і ті й інші як би споріднені між Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа собою. Все у их: поза, зведені до неба очі, складені на грудях долоні, – спрямовані на виявлення внутрішнього стану просвітленості. Такими є базальтова фігура начальника житниць мі100 Уруку Курліля, алебастрова скульптура сановника Ебіх-Іля (з р. Марі) і кам'яна скульптура бога Аб-У з р. Ешнуна. Наївні і нескладні образи Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, втілені в цих невеликих розфарбованих скульптурах, відмічені єдиною печаткою духовного підйому, незаплямленої віри, світлого незапятнанного пориву. Ще у більшій мірі повні духовної значущості виконані для храмів у техніці високого рельєфу голови вищих божеств. Хоча збереглася лише єдина, датована початком 3 тисячоліття до н.е., скульптурна голова богині Інанни, висока майстерність Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа обробки її мармурової поверхні, красота і досконалість виду, свідчить про те, що це явище не було випадковим у художньому житті. Плоско зрізана ззаду, виконана майже у натуральну величину голова прикріплювалася до стіни і, мабуть, була частиною рельєфної і живописної композиції. Обличчя богині з величезними, раніше інкрустованими очима, вражає Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа м'якістю своїх об'ємів, значністю серьезного і спокійного виразу [2, с. 100; 10, с. 83-84].

Стародавні епічні оповіді Шумера, як вважають вчені, що були вперше записані на глиняних табличках тільки через 5-6 сторіч після закінчення “героїчного століття” і, зрозуміло, після значної переробки, виконаної жителями і писарями. І оскільки найстародавніші героїчні оповіді з'явилися Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа у Шумері, можна припустити, що батьківщиною епічної поеми було Дворіччя. На відміну від епічних творів інших людів, шумерські героїчні оповіді, незалежно від їх величини, оповідають про будь-який один подвиг, один епізод і зовсім не зв'язані один з одним. Вперше об'єднали порівняно короткі і уривчасті поеми у досить Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа складний, довгий, але єдиний епос вавилонські поети. Проте у цих поемах не знайдеш пластичності і динамізму, якими славляться, наприклад, гомерівські “Іліада” і “Одіссея”. На відміну від індоєвропейського героїчного епосу, у шумерських епічних поемах жінки, в усякому разі смертні, не грають майже ніякої ролі. І, нарешті, є чисто формальна відмінність: шумерські Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа поети добивалися ритмічного малюнка перш за все шляхом повторів з невеликими варіаціями. Вони не користувалися рядками певного розміру [16, с. 42-43].

Загальний огляд літератури і мистецтва дозволяє зробити висновок про грандіозне значення цих пам'ятників давньої цивілізації, аналіз яких виявляє безпосередній вплив шумерської літератури і мистецтва на вавилонську і Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа вплив її через ланки, що є посередником, на літературу і культуру греків, євреїв і навіть людів Західної Європи.

Багато у чому спадкоємцем королевства Шумеро-Аккадського став Вавилон.

У Вавилонському мистецтві ми зовсім не зустрічаємо похоронних сцен. Всі помисли, всі прагнення вавилонянина були у тій дійсності, яку відкриває йому життя. Це життя Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа вічно тривожне, сповнене загадок, засноване на боротьбі; життя, яке залежить від волі якихось вищих сил, добрих духів і злих бесів, які теж ведуть між собою нещадну війну [4, с. 108].

Були розвинені різні культи. Культ води – з 1-го боку, як доброї сили, джерела благодіяння, родючості, а з іншого – як сили злої Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, беспощадної, яка, разумеется, не раз спустошувала ці краї, бо, як і у стародавніх єврейських оповідях, грізна легенда про потоп наводиться із вражаючим збігом подробиць і в оповідях Шумера [17, с. 46].

Культ небесних світил з їх правильним, чудово-незмінним рухом за один раз і назавжди вказаним шляхом знакізував прояв Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа божественної волі [18, с. 72].

Таємничі знаки на глиняних табличках були розшифровані у минулому столітті. Це знаменитий шумерський клинопис, який поклав початок усієї писемності. Вона дуже декоративна і веде своє походження від малюнків. Шумерська табличка, яка зберігається в Ермітажі – якнайдавніша у світі письмова пам'ятка (близько 3 300 років до н.е.) [1, с. 141].

Вавилонське Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа мистецтво, у порівнянні з єгипетським, динамічніше (арка, зведення). Деякі дослідники приписують вавилонським архітекторам винахід цих архітектурних форм, які лягли в базу всього будівельного мистецтва стародавнього Риму і середньовічної Європи. Насправді, покриття з клиновидної цегли, прикладеної одна до одної кривою лінією, яке утримується таким чином у рівновазі, обширно застосовувалося у Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Вавилонії, що видно із залишків палаців, каналів і мостів, виявлених у Месопотамії. Склепінчасті стелі у царських гробницях Ура – якнайдавнішому місці культу шумерського бога Місяця – відносяться до 3 тисячоліття до н.е. Разумеется, не у долині Нілу, а у долині Тигра і Євфрату слід шукати прообрази європейської архітектури нашої ери [10, с. 105-107].

Культуру Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, релігію і мистецтво Вавилонії запозичили і розвинули ассирійці, які підпорядкували собі Вавилонське королевство в 8 столітті до н.е. У розвалинах палацу в Ніневії виявили бібліотеку, яка налічувала 10-ки тисяч клинописних текстів.

3.2 Роль влади і постаті царя у мистецтві Межиріччя

Міф, епос, байка, казка знаходять багатообразне віддзеркалення Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа у печатках. Фантастика у зображенні людей і тварин поєднувалася з точним знанням зовнішності, мозгінням передати природну красу рухів. Разом із зміцненням рабовласницьких тираній мистецтво почало служити і завданням алегоричного прославляння влади правителя або божества.

Вже ранній мідний рельєф середини 3 тисячоліття до н. е., поміщений над входом храму в Убайді Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, центральна фігура якого – левоголовий орел, який тримає лапами двох оленів, набув нраву своєрідного герба-емблеми сили і могутності. Строго симетричний за своєю композицією, такий, що виділяє центральну фігуру як найважливішу, рельєф храму в Убайді відкрив собою цілий ряд скульптурних геральдичних композицій, які повторюються у печатках, присвячених рельєфах, подібних до палетки жерця Дуду Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа з Лагаша, і у багатьох інших пам'ятниках Передньої Азії [2, с. 18; 10, с. 55].

Особливу внутрішню силу скульптурні образи Дворіччя знайшли у другій половині 3 тисячоліття до н.е., если у итогі боротьби за владу між містами-державами перемогу отримав Аккад. Його правитель Саргон I об'єднав майже всю північ Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа і південь, злив їх у єдину державу Аккадську. Будучи нецарського роду, Саргон, вольовий і енергійний діяч, після пригнічення шумерської аристократії оточив для себя такими ж активними людьми неаристократичного походження. Це отдало свої результати. У літературу і мистецтво Аккада просочились нові віяння, нові образи і теми. Саме у цей час Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа склалася зовнішність мужнього героя – напівбога Гільгамеша [15, с. 321].

“Оповідь про Гільгамеша” є першим літературним запозиченням. Згідно твердженням стародавніх писарів цей епос складався з 12 оповідей або пісень, близько 300 рядків кожна. У бібліотеці Ашшурбаніпала кожна оповідь була накреслена на окремій табличці.

Проблеми і прагнення, про які йде мова в епосі, близькі народам усіх часів Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа. Це потреба у дружбі, оспівування вірності, жадання особистої слави, пристрасть до подвигів і пригод, незламний ужас перед неминучою смертю і всепоглинаюче прагнення до безсмертя [12, с. 230].

При порівнянні вавилонського епосу і шумерських текстів можна виділити шість епізодів: “Гільгамеш і країна живих”, “Гільгамеш і небесний бик”, “Потоп”, “Погибель Гільгамеша”, “Гільгамеш Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа і Агга з Кіша” і “Гільгамеш, Енкіду і підземне королевство”. Багато епізодів вавилонського епосу безперечно сходять до шумерських поем про Гільгамеша. Навіть у тих випадках, если у нас немає прямих аналогій, можна відшукати зразкові теми і мотиви, запозичені з шумерських міфологічних і епічних джерел. Але вавілонські поети ніесли не копіюють Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа шумерський текст. Що ж до лінії сюжету – нестримного фатального ходу подій, які ведуть героя, що осмілюється, до неминучого сумного прозріння, то здесь уся награда, поза сумнівом, належить не шумерам, а вавілонянам.

Гільгамеш не був єдиним героєм міфів Шумера, описаних у літературі. Його попередники – Еннеркар і Лугальбанда Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа користувалися у шумерських поетів не меншою популярністю. Можна сказати, що у шумерів була ціла епоха героїв [[12, с. 231-233].

На цьому варто зупинитися докладніше. Всі історики вимушені рахуватися, головним чином завдяки працям англійського вченого М.Чадвіна, з тим, що “ героїчні епохи”, які відносяться у різних людів до різних періодів, зовсім не є літературною Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа вигадкою, а представляють для історії цивілізації етап суспільного розвитку [7, с. 184].

При царі Хаммурапі (1792-1750 рр. до н.е.) мі100 Вавилон об'єднує під своїм верховенство всі області Шумера і Аккада. Слава Вавилона і його царя гриміла всім світом. Хаммурапі написав знамените зведення законів, відоме нам з клинописного тексту на майже двохметровому Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа кам'яному стовпі, прикрашеному дуже високим рельєфом, на якому виділяються монументальні фігури. На вершині обеліску зображено, як бородатий і величавий бог Сонця Шамаш, сидячи на троні-храмі, вручає символи влади – жезл і колдунічне кільце, – царю Хаммурапі, який 100їть перед ним у сповненій покірності і благоговіння позі. Обидва Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа дивляться пильно один одному в очі, і це підсилює єдність композиції [9, с. 111].

Чорний стовп з базальту з текстом «Законів» був знайдений у 1901-1902 рр. французькими археологами в Сузах (столиці стародавнього Елама). Текст частково пошкоджений: частина лицьової сторони стовпа була вишкреблена. Разумеется, еламіти захопили стовп з "Законами" під час 1-го зі Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа своїх набігів на Месопотамію і вивезли у свою столицю, а еламський цар-переможець наказав стерти частину тексту, щоб накреслити на місці, що звільнилося, переможний напис.

У верхній частині лицьової сторони зображений сам Хаммурапі, що молиться «судді богів», покровителеві справедливості і сонячному богові Шамашу, який вручає йому закони. Решта всієї Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа частини стовпа була з обох боків заповнена клинописним текстом, що складається з трьох частин: введення, власне законів і висновку.

Безперервно записаний текст законів умовно ділиться дослідниками на 282 первинних статті, з якої 35 були стерті, а 247 збереглися. Бракуючі статті частково відновлюються за кусками копій «Законів», записаних на глиняних табличках, які Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа були виявлені у тих же Сузах й інших місцях, особливо у известеній бібліотеці Ніневії Ашшурбаніпала.

Для роботи з «Законами» необхідно скласти собі попереднє уявлення про епоху Хаммурапі - так званий Старовавілонський період (кінець XX – початок XVI ст. до н. е.). У XXI ст. до н.е. на централізоване загальномесопотамське "королевство Шумера і Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Аккада" обрушилися кочевникі-аморєї, що мешкали раніше в Сирійському степу. У итогі бурхливих політичних подій змінилися і політичні системи, і суспільно-економічний лад стародавньої Месопотамії, а сама вона до кінця XIX ст. опинилася роздіелена між декількома крупними королевствами з аморейськимі династіями во розділу. Це були: верхньомесопотамська держава Шамшиадада I, Вавілонське Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа королевство, королевство Ешнунни на Діялі і королевство Ларси на півдні Нижньої Месопотамії, від яких залежали ряд дрібніших політичних утворень. Після розпаду першої з цих держав на средньоєвфратське королевство Марі і верхньомесопотамсько-середньотигрську державу Субарту (біля 1780 р. до н.е.) гегемонію над всією Месопотамієй на декілька років захоплюють Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа еламіти (біля 1770 р. до н.е.). Цією обстановкою скористався Хаммурапі, цар Вавілона (1792-1750) – неабиякий державний діяч і вдачливий військовий організатор, який глибоко і щиро повірив у свою місію об'єднати Месопотамію. У 1764 р. до н.е. він, у альянсі з Марі, підняв заколот проти еламської гегемонії і почав війну з рештою всіх Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа держав Месопотамії, а також їх загальним покровителем – Еламом і васалами останнього у горах Загросу. При цьому Хаммурапі відкрито проголосив відновлення загальномесопотамської держави "Шумера і Аккада", колись знищеною кочівниками. Близько 1755 р. до н.е. війна завершилася повним тріумфом Хаммурапі, який об'єднав всю Месопотамію (де він по ходу справи Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа підпорядкував, а потім і знищив союзну Марі) і навіть західний Елам з загальноеламською столицею Сузамі.

«Закони» були в остаточній редакції видані тільки після цієї перемоги, як свого роду підсумок всієї державної діяльності Хаммурапі. Цей цар ставив собі у заслугу перш за все впровадження справедливого порядку у створеній ним імперії Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, а саму свою перемогу розглядав як явний божественний мандат на те, щоб влаштувати такий порядок.

«Закони» належать до найважливіших джерел давньовавілонського і взагалі давньосхідного права. Вони на довгий час послужили основою вавілонського права і тим самим дали можливість відновити багато сторін соціально-економічного ладу Месопотамії у II тисячолітті до Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа н.е. Але Хаммурапі, істотно підсиливши роль держави у суспільному і господарському житті країни (згодом частково втрачену), не змінив основ цього життя, якими вони склалися на початку тисячоліття і зберігалися аж до її кінця, а частково і пізніше.

Мова «Законів» – класичний вавілонський діалект аккадського. Введення і висновок складені у ритмічній Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа формі. Для зручності більшість додавань, з упевненістю відновлюваних за смислом, прямо включені у текст.

Проте при всіх своїх безперечних художніх достоїнствах і величі царя Хаммурапі прославлений рельєф на вершині обеліску виявляє вже деякі ознаки прийдешнього занепаду вавілонського мистецтва: фігури суто статичні, у композиції не відчувається внутрішнього нерва Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа, минулого натхненного темпераменту [9, с. 248-254].

Таким чином, вплив влади на мистецтво Месопотамії був питомим. Потреба у будівництві палаців аристократії стимулювала розвиток архітектури, скульптурі, пластитці. Ведення діловодства сприяло розвитку писемності і т.д.

ВИСНОВКИ

Культура людів Передньої Азії зіграла у загальнолюдській історії велику роль. До її витоків сходить еллінська античність, у Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа ній черпають силу західна і східна середньовічні культури.

Вперше в історії і мистецтві класових суспільств Стародавнього Слету у Межиріччі встановилася художня спадкоємність, сформувався єдиний для різних видів мистецтва стиль.

Давньосхідну культуру від первісної відрізняють багата міфологія, складно розвинений мир відчуттів і художніх ідей, різноманітність форм їх виразу.

У словесному мистецтві Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа шумери першими застосували спосіб безперервної розповіді про події. Це отдало можливість створити перші епічні твори, найвідоміший з яких – епічна легенда "Гільгамеш".

«Закони царя Хамураппі», вискреблені на чорному обеліску, – величний пам’ятник культури Стародавнього Межиріччя. Закони підтверджують величність і мудрість особистості правителя і зіграли свою важливу роль в історії Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа цього регіону. Проте ми їх читаємо і тепер, і вони не втратили актуальності.

Міфи і оповіді, архітектурні образи, образи скульптури і декоративного мистецтва, створені майстрами Стародавнього Слету, ніесли не втратять своєї краси і живої привабливості. Людство не перестає захоплюватися ними і у наші дні.

Вавилонська релігійно-міфологічна система, пов'язана з Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа обширними знаннями вавилонських жерців, особливо в області астрології, літочислення, метрології, розповсюдилася за межі країни. Вона вплинула на релігійні уявлення євреїв, неоплатоніків, ранніх християн. У античну і ранньосередньовічну епохи вавилонські жерці вважалися хранителями глибинної мудрості. Особливо багато залишила демонологія: вся середньовічна європейська фантасмагорія про злих духів, яка Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа надихала інквізиторів на їх дикі переслідування «відьом», сходить переважно до цього джерела.

Єврейська і християнська релігії незмінно протистояли духовному напряму, який сформувався у Месопотамії, але законодавство і форми правління, про які розповідається у Біблії, зобов'язані впливу месопотамських макетів. Подібно багатьом своїм сусідам, євреї підкорювалися законодавчим і суспільним установкам, які Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа у цілому були властиві країнам Родючого Півмісяця і у значній мірі мають своє коріння у Месопотамії.

Перечень ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Авдиев В.И. История Старого Востока. – М., 1970.

2. Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство старого Востока (Малая история искусств). – М., 1976.

3. Белицкий М. Позабытый мир шумеров. – М., 1980.

4. Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа. – М., 2007.

5. Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1988.

6. Васильев Л.С. История Старого Востока. М.,1993.

7. Власенко О.І., Зайончковський Ю.В. Культурологія. Навчальний посібник. – Харків, 2007.

8. Вулли Л. Ур халдеев. – М., 1961.

9. Гуляев В.И. Шумер. Вавилон. Ассирия: 5000 лет истории. – М., 2005.

10. Дмитриева Н. А. Виноградова Н. А. Искусство Старого Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа мира. – М., 1986.

11. Древнейшие цивилизации / Под общей редакцией Г.М. Бонгард-Левина. –М., 1989.

12. Дьяконов И. Шумер. Публичный и муниципальный строй старого Дворіччя. – М., 1959.

13. Когда Ану сотворил небо: Литература старой Месопотамии /Под общ. ред. Г.А.Беловой, Т.А.Щерковой. – М., 2000.

14. Крамер С.Н. История начинается в Шумере. – М., 1965.

15. Культура народов Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Востока: Старовавилонская культура. – М., 1988.

16. Любимов Л.Д. Искусство Старого мира: Книжка для чтения. – М., 1971.

17. Месопотамия. Символизм: Методическое пособие. – М., 2007.

18. Редер Д.Г. Легенды и легенды старого Двуречья. – М., 1980.

19. Ротанов А.К. Ранешние цивилизации. М.,1995.

20. Тэн И. Философия искусства. – М., 1996.

21. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1987.

22. Угринович Роль релігії і власті у розвитку мистецтва Месопотамії - дипломная работа Д.М. Искусство и религия: Теоретический очерк. – М., 1982.

23. Чабб М. Город в песках. – М., 1965.

24. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М.: Высшая школа, 1977.rolf-kniper-kniga-izdana.html
roli-i-rolevie-ozhidaniya-v-obshenii-rolevoe-vzaimodejstvie-stili-vzaimodejstviya-v-delovom-obshenii-gumanisticheskij-ritualnij-manipulyativnij.html
roli-zelenogo-cvetovibora.html